חדר כושר גוף ראשון

מזיעים ונהנים בשיעור ספינינג רק בגוף ראשון

כי אין מקום אחר 

לשיעור ניסיון מתנה

שם מלא

טלפון

דוא"ל